0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Discover Your New Address

Discover Your New Address

پروژه های محبوب

پروژه های مسکونی پر بازدید

همه پروژه ها
شروع قیمت از 69,685$
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 503
شروع قیمت از 546,309$
زمین پروژه 8000m2
مجموع واحدها 38
شروع قیمت از 69,806$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 52
شروع قیمت از 166,928$
زمین پروژه 3730m2
مجموع واحدها 10
شروع قیمت از 50,989$
زمین پروژه 11050m2
مجموع واحدها 245
شروع قیمت از 218,524$
زمین پروژه 12000m2
مجموع واحدها 92
شروع قیمت از 32,657$
زمین پروژه 15000m2
مجموع واحدها 330
شروع قیمت از 27,367$
زمین پروژه 11636m2
مجموع واحدها 271
شروع قیمت از 42,491$
زمین پروژه 9250m2
مجموع واحدها 170
شروع قیمت از 72,113$
زمین پروژه 11272m2
مجموع واحدها 296

دسته بندی ها

به دنبال چه نوع خانه ای هستید

راهنمای مشتریان

نقشه راه دقیق برای کسانی که برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را در سر دارند

همه راهنمایی ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا
LIFE
راهنمای شهرستان تخت

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد