0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Discover Your New Address

Discover Your New Address

پروژه های محبوب

پروژه های مسکونی پر بازدید

همه پروژه ها
Istanbul , Büyükçekmece
شروع قیمت از 117,027$
زمین پروژه 92293m2
مجموع واحدها 709
Istanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 89,000$
زمین پروژه 103800m2
مجموع واحدها 2392
Istanbul , Zeytinburnu
شروع قیمت از 136,864$
زمین پروژه 25564m2
مجموع واحدها 1140
Istanbul , Bağcılar
شروع قیمت از 74,737$
زمین پروژه 165356m2
مجموع واحدها 3195
Istanbul , Büyükçekmece
شروع قیمت از 123,024$
زمین پروژه 190000m2
مجموع واحدها 1739
Istanbul , Küçükçekmece
شروع قیمت از 56,283$
زمین پروژه 4000m2
مجموع واحدها 133
Istanbul , Zeytinburnu
شروع قیمت از 148,167$
زمین پروژه 13677m2
مجموع واحدها 270
Istanbul , Üsküdar
شروع قیمت از 422,895$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 406
Istanbul , Ümraniye
شروع قیمت از 100,880$
زمین پروژه 75100m2
مجموع واحدها 1576
Istanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 47,672$
زمین پروژه 67000m2
مجموع واحدها 1683

دسته بندی ها

به دنبال چه نوع خانه ای هستید

راهنمای مشتریان

نقشه راه دقیق برای کسانی که برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را در سر دارند

همه راهنمایی ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا
LIFE
راهنمای شهرستان تخت

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد