0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Discover Your New Address

Discover Your New Address

پروژه های محبوب

پروژه های مسکونی پر بازدید

همه پروژه ها
Istanbul , Üsküdar
شروع قیمت از 394,347$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 406
Istanbul , Küçükçekmece
شروع قیمت از 52,484$
زمین پروژه 4000m2
مجموع واحدها 133
Istanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 62,227$
زمین پروژه 18693m2
مجموع واحدها 991
Istanbul , Bakırköy
شروع قیمت از 215,098$
زمین پروژه 9933m2
مجموع واحدها 1633
Istanbul , Bahçelievler
شروع قیمت از 145,407$
زمین پروژه 44326m2
مجموع واحدها 903
Istanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 68,832$
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 363
Istanbul , Bağcılar
شروع قیمت از 69,692$
زمین پروژه 165356m2
مجموع واحدها 3195
Istanbul , Büyükçekmece
شروع قیمت از 114,719$
زمین پروژه 190000m2
مجموع واحدها 1739
Bursa , Osmangazi
شروع قیمت از 29,970$
زمین پروژه 62000m2
مجموع واحدها 1550
Istanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 89,000$
زمین پروژه 103800m2
مجموع واحدها 2392

دسته بندی ها

به دنبال چه نوع خانه ای هستید

راهنمای مشتریان

نقشه راه دقیق برای کسانی که برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را در سر دارند

همه راهنمایی ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا
LIFE
راهنمای شهرستان تخت

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد