0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet pharetra purus. Nam vitae leo ultricies, aliquam turpis vitae, tincidunt enim.

پروژه های محبوب

پروژهای پر بازدید

همه پروژه ها
İstanbul , Üsküdar
شروع قیمت از 512,674$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 406
İstanbul , Zeytinburnu
شروع قیمت از 165,920$
زمین پروژه 25564m2
مجموع واحدها 1140
İstanbul , Bahçelievler
شروع قیمت از 58,445$
زمین پروژه 5500m2
مجموع واحدها 100
İstanbul , Zeytinburnu
شروع قیمت از 179,622$
زمین پروژه 13677m2
مجموع واحدها 270
İstanbul , Bakırköy
شروع قیمت از 279,640$
زمین پروژه 9933m2
مجموع واحدها 1633
İstanbul , Bağcılar
شروع قیمت از 90,604$
زمین پروژه 165356m2
مجموع واحدها 3195
İstanbul , Zeytinburnu
شروع قیمت از 153,989$
زمین پروژه 130000m2
مجموع واحدها 2182
İstanbul , Esenyurt
شروع قیمت از 89,000$
زمین پروژه 103800m2
مجموع واحدها 2392
İstanbul , Üsküdar
شروع قیمت از 107,546$
زمین پروژه 66000m2
مجموع واحدها 320
İstanbul , Bahçelievler
شروع قیمت از 177,106$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 84

دسته بندی ها

چه نوع ملکی می خواهید؟

کانال رئالیتی ترکیه

همه کمپین های ما, خانه گردی, یادداشت های وبلاگ و بیشتر

همه ویدئوها

راهنمای مشتریان

انجمن تبادل نظر اختصاصی برای سرمایه گذاری در ترکیه

همه انجمن ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالیتی ترکیه می باشد