0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Discover Your New Address

Discover Your New Address

پروژه های محبوب

پروژه های مسکونی پر بازدید

همه پروژه ها
شروع قیمت از 77,605$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 52
شروع قیمت از 30,425$
زمین پروژه 11636m2
مجموع واحدها 271
شروع قیمت از 77,470$
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 503
شروع قیمت از 80,170$
زمین پروژه 11272m2
مجموع واحدها 296
شروع قیمت از 106,758$
زمین پروژه 10000m2
مجموع واحدها 113
شروع قیمت از 36,306$
زمین پروژه 15000m2
مجموع واحدها 330
شروع قیمت از 56,686$
زمین پروژه 11050m2
مجموع واحدها 245
شروع قیمت از 242,939$
زمین پروژه 12000m2
مجموع واحدها 92
شروع قیمت از 185,578$
زمین پروژه 3730m2
مجموع واحدها 10
شروع قیمت از 607,347$
زمین پروژه 8000m2
مجموع واحدها 38

دسته بندی ها

به دنبال چه نوع خانه ای هستید

راهنمای مشتریان

نقشه راه دقیق برای کسانی که برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را در سر دارند

همه راهنمایی ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا
LIFE
راهنمای شهرستان تخت

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد