0 Created with Sketch. مقایسه

Discover Your New Address

Discover Your New Address

Discover Your New Address

پروژه های محبوب

پروژه های مسکونی پر بازدید

همه پروژه ها
زمین پروژه 11050m2
مجموع واحدها 245
زمین پروژه 3730m2
مجموع واحدها 10
زمین پروژه 8000m2
مجموع واحدها 38
زمین پروژه 10000m2
مجموع واحدها 113
زمین پروژه 9250m2
مجموع واحدها 170
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 503
زمین پروژه 12000m2
مجموع واحدها 92
زمین پروژه 11272m2
مجموع واحدها 296
زمین پروژه 15000m2
مجموع واحدها 330
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 52

دسته بندی ها

به دنبال چه نوع خانه ای هستید

راهنمای مشتریان

نقشه راه دقیق برای کسانی که برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را در سر دارند

همه راهنمایی ها

از وبلاگ ما

زندگی، شهر و محله، فرهنگ و غیره در ترکیه

بازدید از وبلاگ
TRAVEL
راهنمای شهر استانبول
TRAVEL
راهنمای شهر بورسا
LIFE
راهنمای شهرستان تخت

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد