0 Created with Sketch. مقایسه
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
FILTER
2911 پروژه یافته در مجموع

پروژه های املاک و مستغلات برای فروش در ترکیه

شروع قیمت از 98,334$
زمین پروژه 5000m2
مجموع واحدها 128
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از 40,490$
زمین پروژه 3780m2
مجموع واحدها 48
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از 52,059$
زمین پروژه 24327m2
مجموع واحدها 306
شروع قیمت از 188,570$
زمین پروژه 2000m2
مجموع واحدها 20
شروع قیمت از 43,383$
زمین پروژه 10636m2
مجموع واحدها 72
شروع قیمت از 21,402$
زمین پروژه 10000m2
مجموع واحدها 168
شروع قیمت از 16,659$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 100
شروع قیمت از 972,664$
زمین پروژه 81500m2
مجموع واحدها 32
شروع قیمت از 26,492$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 100
شروع قیمت از 57,265$
زمین پروژه 20050m2
مجموع واحدها 258
شروع قیمت از 52,059$
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 170

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد