تعداد طبقات
17
تاریخ تحویل
2020 - 4th ربع
درباره
Bu Proje Akzirve Gayrimenkul Projesidir.
بیشتر بخوانید+
واحدها

4اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 131 m2

منطقه: 213 m2

1اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 37 m2

منطقه: 59 m2

3اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 87 m2

منطقه: 135 m2

4اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 139 m2

منطقه: 216 m2

2اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 65 m2

منطقه: 96 m2

5اتاق خواب Apartment

مساحت خالص: 148 m2

منطقه: 234 m2

امکانات رفاهی
  • Açık Havuz
  • Kapalı Havuz
  • Açık Otopark
  • Kapalı Otopark
  • Fitness Merkezi
  • Yük Asansörü
  • İnsan Asansörü
  • Bağımsız Isıtma

پروژه هایی که ممکن است برای شما جالب باشد

همه پروژه ها
İstanbul
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 237 - 237
مجموع واحدها
İstanbul
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 68 - 147
مجموع واحدها
İstanbul
شروع از $119,624
حداقل-حداکثر متر مربع 73 - 246
مجموع واحدها
İstanbul
شروع از برای قیمت تماس بگیرید
حداقل-حداکثر متر مربع 133 - 133
مجموع واحدها

All contents © copyright 2022 RealtyTurkey