0 Created with Sketch. مقایسه
624 پروژه یافته در مجموع
فیلترها

پروژه های املاک و مستغلات برای فروش در ترکیه

زمین پروژه 57000m2
مجموع واحدها 820
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
زمین پروژه 2844m2
مجموع واحدها 100
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
زمین پروژه 35000m2
مجموع واحدها 342
زمین پروژه 62000m2
مجموع واحدها 1463
زمین پروژه 32500m2
مجموع واحدها 270
زمین پروژه 78640m2
مجموع واحدها 1394
زمین پروژه 4800m2
مجموع واحدها 20
زمین پروژه 16000m2
مجموع واحدها 118
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 144
زمین پروژه 8000m2
مجموع واحدها 123
زمین پروژه 4000m2
مجموع واحدها 160

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد