0 Created with Sketch. مقایسه
11 پروژه یافته در مجموع
فیلترها

پروژه های املاک و مستغلات برای فروش در ترکیه

شروع قیمت از 42,491$
زمین پروژه 9250m2
مجموع واحدها 170
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از 32,657$
زمین پروژه 15000m2
مجموع واحدها 330
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از 96,029$
زمین پروژه 10000m2
مجموع واحدها 113
شروع قیمت از 166,928$
زمین پروژه 3730m2
مجموع واحدها 10
شروع قیمت از 69,806$
زمین پروژه 0m2
مجموع واحدها 52
شروع قیمت از 546,309$
زمین پروژه 8000m2
مجموع واحدها 38
شروع قیمت از 50,989$
زمین پروژه 11050m2
مجموع واحدها 245
شروع قیمت از 218,524$
زمین پروژه 12000m2
مجموع واحدها 92
شروع قیمت از 72,113$
زمین پروژه 11272m2
مجموع واحدها 296
شروع قیمت از 27,367$
زمین پروژه 11636m2
مجموع واحدها 271
شروع قیمت از 69,685$
زمین پروژه 11000m2
مجموع واحدها 503

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد