0 Created with Sketch. مقایسه
170 پروژه یافته در مجموع
فیلترها

پروژه های املاک و مستغلات برای فروش در ترکیه

شروع قیمت از 972,664$
زمین پروژه 81500m2
مجموع واحدها 32
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از
زمین پروژه 19228m2
مجموع واحدها 19
ذخیره پروژه پروژه های ذخیره شده
شروع قیمت از
زمین پروژه 245000m2
مجموع واحدها 800
شروع قیمت از 34,706$
زمین پروژه 30000m2
مجموع واحدها 75
شروع قیمت از 159,296$
زمین پروژه 18000m2
مجموع واحدها 60
شروع قیمت از 92,550$
زمین پروژه 108000m2
مجموع واحدها 342
شروع قیمت از 94,632$
زمین پروژه 47000m2
مجموع واحدها 75
شروع قیمت از 37,136$
زمین پروژه 12820m2
مجموع واحدها 46
شروع قیمت از 31,235$
زمین پروژه 11757m2
مجموع واحدها 110
شروع قیمت از 173,530$
زمین پروژه 15000m2
مجموع واحدها 21
شروع قیمت از 746,181$
زمین پروژه 7600m2
مجموع واحدها 11

همه محتویات سایت بر اساس قوانین کپی رایت جزو حقوق 2017 رئالتی ترکیه می باشد