0 Created with Sketch. KARŞILAŞTIR
Günümüzde 200 milyondan fazla insanın anadili olan Türkçe, Rusya içlerinden Çin’e, Balkan ülkelerinden Lübnan’a kadar farklı coğrafyalarda konuşuluyor.
Türkçe Dili
Tarihi yedinci yüzyıla kadar uzanan Türkçenin dilbigisi yapısında cinsiyet ayrımı olmaması, yazıldığı gibi okunması, fiil çekimlerinde düzensiz fiillerinin olmaması gibi sebepler Türkiye’de yaşamak isteyen, bu sebeple Türkçe öğrenenlerin işini kolaylaştırırken, ses uyumu ve kelime dizimi yabancıların en çok zorlandığı konular olabiliyor.
Türkçe’nin Tarihi
Türk diline ilk kez Sümer kaynaklarında rastlanıyor, ilk örnekler ise bazı Hunca kelimelerden ibaret. Fakat, Türkçe’nin bilinen en eski metni 7. yüzyılda Moğolistan’da bulunmuş. Türkçe dilinde bilinen en kapsamlı eser ise yine bugün Moğolistan’da yer alan, 8. yüzyılda Göktürk kağanları tarafından yazdırılan Orhun Abideleri. Göktürklerden sonra hüküm süren Uygurlar 9. yüzyılda farklı alfabeler kullanarak Türkçe metinler yazmışlar, bu metinler kağıda yazılı ilk Türkçe metinler olarak kabul ediliyor. 10. yüzyılda ise Kırgızistan ve Doğu Türkistan civarında, Kutadgu Bilig ve Dîvân-ü Lûgati’t-Türk gibi Türk dilinin en önemli eserleri meydana getirildi.
13. ve 14. yüzyıllara gelindiğinde Türkçe’nin kullanımı çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. İdil nehrinin üst kısımları, Mısır, Anadolu ve Azerbaycan, Türkçenin de konuşulduğu bölgeler haline geldi. Bölgelere göre İdil Bulgarcası, Kıpçak Türkçesi, Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi gibi farklı yazı dillerine ayrılan Türkçe bugün neredeyse yirmi farklı yazı diline sahip.
Türkçe Dilinin Özellikleri
Bilindiği gibi, dünya dilleri tek heceli, çekimli ve sondan eklemeli olarak üçe ayrılıyor. Örnek olarak Çin-Tibet dilleri tek heceli dillere girerken, Arapça çekimli dillere örnek olarak gösterilebilir. Türkçe ise sondan eklemeli bir dildir. Ait olduğu dil ailesindeki diğer diller gibi Türkçede de sözcükler ekler ile meydana gelir, çekimlenir ve bu sayede yeni kelimeler türetilebilir.
Yazıldığı gibi okunan Türkçe’yi diğer dillerden ayıran bir diğer özellik ise Latin dillerinde ya da Arapça da gördüğümüz dişil-eril gibi kavramların, yani sözcükte cinsiyet ayrımının Türkçede yer almamasıdır. Bu elbette, Türkçe’yi öğrenmek isteyen yabancılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.
Türkçe Hangi Dil Ailesine Bağlıdır?
Dünya genelinde konuşulan diller kabaca beş aileye ayrılır: Hint-Avrupa dil ailesi, Hami-Sami dil ailesi, Çin-Tibet dil ailesi, Bantu dil ailesi ve Ural-Altay dil ailesi. Türkçenin de diğer dillerle yaptığı kelime alışverişine bakılarak Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu kabul edilir. Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alan Türkçe; Türkmence, Tatarca ve Moğolca ile aynı kolda yer alıyor. Fakat Türkçe oldukça farklı lehçelere de sahip; Türkiye’de konuşulan Türkçenin Türk dil ailesinde Oğuz grubuna mensup bir lehçe olduğu da biliniyor.
Türkçe Konuşan Ülkeler
Türklerin dili dünyada, özellikle de Asya kıtasında oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Doğuda Moğolistan ve Çin, batıda Balkanların içleri, kuzeyde Moskova yakınlarındaki Kazan şehrinden güneyde Bağdat’a kadar Türkçe konuşulan bölgelere rastlamak mümkün. Türkçenin 200 milyondan fazla kişinin anadili olduğu düşünülüyor. Bu da Türkçenin dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olduğunu gösteriyor. Türkçenin anadil olarak en çok konuşulduğu ülkeler ise Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan.
Türkçe Öğrenmek
Türkçe öğrenmek zor mu sorusu sık sık sorulan bir soru, fakat Türkçe öğrenmek sanıldığı gibi zor değil! Türkçe bilmenin faydaları ise belki başka bir yazının konusu. Yine de Batı dillerini konuşan yabancılar için Türkçe’nin latin harfleriyle yazılması ve yazıldığı gibi okunması büyük kolaylık sağlıyor. Her ne kadar tartışmaya açık bir konu olsa da, Türkçe fonetik bir dil sayılabilir, özellikle de birçok batı diline kıyasla. Türkçe bir harf alfabede nasıl okunuyorsa kelime içinde de aynı sesi verecektir. Bu bakımdan Türkçe alfabeyi öğrenen bir yabancı Türkçe kelimeleri okumakta hiç zorlanmayacaktır.

Blog'dan

Türkiye'de Yaşam, Şehir ve İlçe rehberleri, Kültür ve daha fazlası

Blog Sayfasını Ziyaret Et
TRAVEL
Antalya Şehir Rehberi
TRAVEL
İstanbul Şehir Rehberi
TRAVEL
Trabzon Şehir Rehberi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır - Realty Turkey