0 Created with Sketch. KARŞILAŞTIR
“Türkiye kendi özgü coğrafyası, nüfus yapısı, kültürü ve ekonomisiyle gayrimenkul yatırımı düşünenlerin kafalarında birçok soru işareti uyandırıyor olabilir. Bu yazımızda Türkiye ile ilgili en çok merak edilen bazı soruları bir arayua topladık.”
Türkiye, içinde yaşayanların ve seyahat edenlerin içtenlikle tavsiye ettiği kendine özgü, güzel bir ülke. Bulunduğu coğrafyanın sorunlarına komşu olmasının yanı sıra, hem doğu hem de batı kültürlerini sentezlemesi, hem kalabalık nüfusu ve hareketli ekonomisiyle dinamik bir ülke profili çizmesi belki bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor olabilir. İşte Türkiye ile ilgili en çok merak edilen bazı sorular:
Türkiye'de Hayat Pahalı mı?
Türkiye’de yaşam maliyeti, bir yabancının Türkiye’yi tercih etmesini sağlayan ilk birkaç sebepten biri denilebilir. Yaşam maliyetinin düşük olması Türkiye’de yaşam standardının kalitesinin de düşük olduğu anlamına gelmiyor elbette. Maliyet ve standart karşılaştırması yapıldığında Türkiye’de düşük maliyete yüksek standart yakalanabileceğini söylemek hiç de zor değil. Bu bakımdan Türkiye’de yaşamak daha rahat ve kaliteli bir yaşamın anahtarı olabilir.
Türkiye’de, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) dahilinde hem sağlıkla ilgili giderleri hem de emeklilik için ihtiyaç duyulan meblayı işverenin ödüyor olması önemli bir hizmet. Türkiye’de aylık asgari ücret ise 2019 yılı itibariyle 2.020 Türk Lirası’na yükseldi. Elbette, yaşanılan şehre bağlı olarak bu miktar yalnız yaşayan bir kişi için yeterli sayılabilir.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşam maliyetinin diğer şehirlere göre daha yüksek olması yalnızca Türkiye’ye has bir durum değil elbette. Tüm iller içinde ekonomi, kültür, sanat, tarih ve iş alanlarında Türkiye’nin baştacı şehri İstanbul’da yaşam maliyeti görece çok daha yüksektir. Başta kira giderleri olmak üzere, yeme-içme ve sosyal yaşam adına İstanbul pahalı bir şehir denilebilir. Doğru yatırım önerileyle seçilecek lokasyon da Türkiye’ye yerleşecek bir yatırımcının kendisi için en uygun yaşam standardını yakalamasına yardım edecektir.
Türkiye Avrupa Birliğinde mi? (Is turkey in EU?)
Türkiye Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden biri değildir. Fakat Türkiye’nin Avrupa Birliği ile devam ettirdiği, geliştirdiği uzun süreli ilişkileri bulunuyor. Herşeyden önce Türkiye, 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yakın iş birliği kurmak isteyen ilk ülkelerden biridir. Bunu takip eden gelişmelerle de 1996 yılında Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması yürürlüğe girdi. 2004 yılında Avrupa Konseyi Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatmaya karar verdi ve 2005 yılında da Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri başladı. 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini güçlendirmek adına görüşmeler devam ediyor.
Türkiye Güvenli Bir Yer mi?
Her yıl milyonlarca turisti dört bir yanında ağırlayan Türkiye güvenli bir ülkedir. Son yıllarda Suriye savaşının sebep olduğu güvensiz ortam Türkiye’nin Suriye ile sınır komşusu olduğu belirli bölgelerde hissedilirken ülkenin diğer şehirlerinde yaşam her zamanki rutininde devam etmektedir. Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirleri ise dünyanın diğer büyük şehirlerine nazaran oldukça düzenli ve güvenli sayılabilir. Özellikle bu şehirlerde yer alan ve yeni yükselen konut projeleri şehirlerin en güvenli yaşam alanları arasındadır.
Türkiye Seküler Bir Ülke mi?
Türkiye seküler bir ülkedir ve bu, anayasasında “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” ifadesiyle açıkça belirtilmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında yapılan inkılaplarla genç Cumhuriyet modern ve seküler bir tanıma kavuşmuş, yeni kimliğini günümüze kadar korumuştur.
Nüfusunun oldukça büyük bir kesimi müslümanlardan oluşan Türkiye, tarihi boyunca her zaman farklı din, mezhep ve kültürlerden halkların da barış ve hoşgörü içinde yaşadığı topraklar olmuştur. Türkiye’nin seküler yapısı herkese kucak açan bir ülke olmasını sağlayan en temel özelliklerinden biridir. Türkiye, yaşam tarzıyla farklı ülkelerden gelen ve gayrimenkul yatırımı düşünen müslümanların kolayca uyum sağlayabileceği bir ülke profili çizerken, farklı dinlerden vatandaşlarına ve misafirlerine de kendi ritüellerini özgürce yaşayabilecekleri bir ortam sunuyor.

Blog'dan

Türkiye'de Yaşam, Şehir ve İlçe rehberleri, Kültür ve daha fazlası

Blog Sayfasını Ziyaret Et
TRAVEL
Antalya Şehir Rehberi
TRAVEL
İstanbul Şehir Rehberi
TRAVEL
Trabzon Şehir Rehberi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır - Realty Turkey